Usluge

Odgovorite na zahtjeve brzo i efikasno.


Services

IVIS će vam pomoći da imate sve informacije i alate o uslugama na jednom mjestu, bilo da se radi o redovnim paušalnim iznosima, evidenciji izvršenih usluga i utrošenih materijala.

01
02
03
01
Koliko vremena trošite na obračun i fakturisanje usluga?
02
Kako fakturišete ponavljajuće usluge po ugovorima i koliko to traje?
03
Imate li evidenciju svih izvršenih usluga na jednom mjestu?

GLAVNE OSOBINE

  • Evidencija ugovora i cijena redovnih i vanrednih usluga
  • Automatski obračun ponavljajućih paušalnih iznosa
  • Evidencija izvršenih usluga prema radniku, kupcu, vremenu izvršenja usluge
  • Evidencija izdanih materijala
  • Dugovanja i potraživanja