Proizvodnja

Povećajte efikasnost upravljanjem proizvodnjom uz visoke industrijske standarde.


Preuzmite kontrolu nad najsloženijim segmentom poslovanja i učinite svoju proizvodnju agilnom.

01
02
03
04
05
06
07
01
Imate li potrebni materijal za proizvodnju na vrijeme?
02
Možete li optimalno iskoristiti restlove različitih dimenzija?
03
Imate li dovoljno raspoloživih kapaciteta i gdje su uska grla?
04
Kada proizvod može biti završen i da li kasnite s isporukom?
05
Možete li odrediti uzrok i mjesto nastanka reklamacije?
06
Možete li odrediti sljedivost materijala od kojeg je napravljen i isporučen proizvod?
07
Koliko je stvarno koštao Vaš proizvod?

GLAVNE OSOBINE

IVIS se može koristiti u pojedinačnoj, serijskoj i masovnoj proizvodnji u više različitih proizvodnih procesa/ pogona koji mogu, ali ne moraju biti međusobno sinhronizirani. Uz korištenje najsavremenijih metoda i najboljih poslovnih praksi, razvijen je proces koji prati cijeli tok proizvodnje:

  • Tehnička i operativna priprema: izrada normativa
  • Prijem narudžbe
  • Kreiranje i razrada radnog naloga
  • Analiza potrebnih materijala, ljudi i mašina
  • Fleksibilno planiranje/terminiranje proizvodnje i analiza potrebnih resursa u realnom vremenu
  • Praćenje realizacije utroška materijala i obavljenih tehnoloških operacija u realnom vremenu putem barkoda        ili RFID uređaja
  • Monitoring proizvodnje - "live" pregled dešavanja na svakoj mašini
  • Obračun radnog naloga preko direktnih i indirektnih troškova koji ulaze u cijenu koštanja gotovog proizvoda
  • Potpuna integracija sa nabavom, prodajom, finansijama i računovodstvom
  • Mogućnost otpreme i dopreme putem barkod čitača

Najvažnije prednosti koje ćete ostvariti korištenjem IVIS softvera se ogledaju u pravovremenom prepoznavanju problema u proizvodnji, optimalnom iskorištenju vlastitih kapaciteta, smanjenju troškova kroz konkurentnosti kroz tačno određivanje cijena vlastitih proizvoda i smanjenje rokova isporuke, te velike uštede na smanjenju škarta.