Prodaja

Povećajte promet fokusiranjem na kupca.


Korištenjem IVIS-a možete se fokusirati na bitno u prodaji, dok će vam sistem pomoći da imate pregled svim potrebnim informacijama.

01
02
03
04
01
Znate li kad i šta treba isporučiti kupcu?
02
Znate li u svakom trenutku stanje robe u Vašim trgovinama i koliko vremena trošite na prenos robe?
03
Inventure su Vam problem?
04
Možete li tačno odrediti cijenu proizvoda?

GLAVNE OSOBINE

Proces prodaje je podijeljen u više faza, počevši s upitom kupca, preko ponude, narudžbe do isporuke i eventualne reklamacije. Svakom narednom fazom potrebni podaci će se automatski prenijeti, a prethodna faza će se ažurirati.

Bilo da se radi o prodaji vlastitih proizvoda, veleprodajnoj ili maloprodajnoj trgovini, kroz integralni sistem u svakom trenutku možete dobiti informacije o cijelom procesu, od upita do isporuke kupcu na jednom mjestu.

Određivanjem cjenovnika na različitim nivoima, akcija, rabata, limita druga svoju cjenovnu politiku možete ugraditi u sistem i ubrzati kreiranje ponuda i primanja narudžbi.
Sistem se može konfigurirati u razne veleprodajne ili maloprodajne modele na jednoj ili više udaljenih lokacija, obezbjeđujući automatsku razmjenu podataka među lokacijama bez obzira na brzinu i pouzdanost Internet konekcije.

Kod većih trgovačkih preduzeća, može se uspostaviti automatsko punjenje zaliha po poslovnicama te praćenje stanja svake od poslovnica u bilo kojem trenutku.
U proizvodnim konfiguracijama, sistem prati i automatski obavještava o spremnosti proizvoda za isporuku.

Uz pomoć IVIS-a, inventure Vam više neće biti problem obzirom da podržava više načina za inventuru: ručni unos, importom tabela raznih formata, skeniranjem putem barkod čitača. To će Vam značajno skratiti potrebno vrijeme za inventure i umanjiti mogućnost greške prilikom inventurisanja.