Ljudski resursi

Povećajte produktivnost i razvijte kompetencije.


Od evidencije potencijalnih kandidata, do mjerenja radnog učinka, IVIS će vam pomoći da zadržite i unaprijedite potencijal najvrijednijeg i najosjetljivijeg resursa: ljudi.

01
02
03
04
05
01
Koliko vremena trošite na izradu ugovora i drugih dokumenata?
02
Pratite li sistematski edukaciju i napredovanje?
03
Znate li do kada vrijede certifikati i uvjerenja vaših uposlenih?
04
Možete li pratiti učinak svakog pojedinca, po više indikatora?
05
Kako vodite evidenciju godišnjih odmora?

GLAVNE OSOBINE

Informacije o organizacionoj strukturi i uposlenim strukturirane su tako da olakšavaju poslove vezane za ljudske resurse i ubrzavaju rad. Evidencija ljudskih resursa osnova je za obračun plata, obračun godišnjih odmora i radnog staža, čime se pojednostavljuje obračun plata i sprečavaju greške. IVIS vam omogućava postavljanje najsloženijih modela mjerenja radnog učinka i modela kompetencija. Sistem mjerenja radnog učinka je integralni dio IVIS-a, pa se raspoloživi podaci mogu automatski prenositi u modul mjerenja radnog učinka.