Nabava

Smanjite troškove i obim posla uz "just-in-time" sistem nabave.


Korištenjem naprednog sistema nabave omogućite sebi optimalno vrijeme za nabavu i niže troškove držanja zaliha.

01
02
03
04
01
Koliki su Vam troškovi držanja zaliha?
02
Imate li zastoj u proizvodnji zbog nedostatka materijala?
03
Znate li kada će Vam materijal biti isporučen?
04
Znate li kada i šta trebate naručiti?

GLAVNE OSOBINE

Proces nabave je integriran sa skladištima, proizvodnjom i prodajom. Možete odrediti koje artikle želite naručivati preko naprednog sistema upravljanja zalihama, zasnovanog na statističkim modelima, onemogućavajući i nedovoljne i prevelike zalihe.

Druge artikle možete naručivati namjenski i rezervisati ih pri prijemu.

Proces nabave počinje zahtjevom za nabavu i preko upita, ponuda i narudžbi završava sa prijemom robe u skladištu ili fakture za usluge. Prenos podataka i ažuriranje statusa su automatizirani.